Western Union

WESTERN UNION /Korporata e shërbimeve financiare që specializohet në transferimin e parave nga një vend në një vend tjetër. Kompania është e bazuar nga Shtetet e Bashkuara, por përpunon transaksione financiare nga e gjithë bota. Individët depozitojnë para në një nga kioskat e kompanisë dhe pastaj marrësi është në gjendje të marrë fondet në një degë tjetër. Kompania daton që nga viti 1851.

Një kompani amerikane e shërbimeve financiare që siguron transfere bankare, urdhërpagesat dhe shërbime të ngjashme. Është veçanërisht e popullarizuar në mesin e personave pa llogari bankare të cilët kanë nevojë të transferojnë para. Filloi si një kompani telegrafike në 1851.

 

PROCEDURAT

Ne si Agjent, në bashkëpunim me Western Union, ofrojmë shërbime të transferimit të parave brenda dhe jashtë vendit. Ju duhet të keni moshë madhore për të përdorur Shërbimin. Për çdo transferim parash do të jepet një kod identifikues unik, Numrin e Kontrollit të Transferimit të Parave ose “MTCN”. Transfertat e parave normalisht paguhen me para të gatshme, por disa Agjent mund të ofrojnë ose marrësi mund të zgjedhë mënyra alternative të marrjes së fondeve. Dërguesi autorizon Western Union për të nderuar zgjedhjen e marrësit edhe nëse ndryshon nga mënyra e pagimit që përcaktohet nga dërguesi.

Duke plotësuar formularin “Dërgo Paratë”, duke siguruar fondet për t’u dërguar, si dhe identifikimin sipas nevojës dhe nënshkrimin e formularit, dërguesi pranon ekzekutimin e transferimit të parave. Dërguesit i kërkohet të informojë marrësin për transferimin e parave.

Për mbledhjen e fondeve në para të gatshme, marrësit duhet të tregojnë dëshmi të dokumentuara të identitetit të tyre dhe të japin të gjitha detajet për transferimin e parave të kërkuara nga Agjenti dhe Western Union, duke përfshirë emrin e dërguesit, vendin e origjinës, emrin e marrësit, shumën e përafërt dhe çdo kusht tjetër kërkesat e aplikueshme në lokacionin e agjentit të Western Union, për shembull MTCN, e cila është e detyrueshme për marrjen e parave në disa vende.